• malíček, Krásnohorská 11 851 07 Bratislava
  • +421 948 129 985
  • info@nasmalicek.sk

Mgr. Mária Palenčárová

členka výkonného tímu
  • Experience:

    koordinátorka – región východ (Prešov)