• malíček, Krásnohorská 11 851 07 Bratislava
  • +421 948 129 985
  • info@nasmalicek.sk

Iveta Jančoková

ČLENKA VÝKONNÉHO TÍMU
  • Experience:

    jancokova@nasmalicek.sk

  • Email:

    jancokova@nasmalicek.sk