• malíček, Krásnohorská 11 851 07 Bratislava
  • +421 948 129 985
  • info@nasmalicek.sk

Naše projekty

Občianske združenie malíček stojí za zrodom viacerých projektov alebo sa do mnohých zapája. Naše projekty majú za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o predčasných pôrodoch, predčasne narodených deťoch, ale tiež zapojiť dobrovoľníkov do aktivít, ktoré predčasniatkam pomôžu zlepšiť kvalitu ich života.

Oficiálne štartujeme projekt s Európskou nadáciou pre zdravie novorodencov (EFCNI) – štandardy zdravotnej starostlivosti o novorodenca. Viac info tu