• malíček, Krásnohorská 11 851 07 Bratislava
  • +421 948 129 985
  • info@nasmalicek.sk

Archives

IP Kamery

Veľmi dobre poznáme ten pocit, keď sa bábätko narodí – a to niekoľko týždňov či mesiacov skôr, ako všetci očakávali. A medzi tie očakávania tiež patrí, že so svojím maličkým bábätkom budete od narodenia spolu. No nie vždy je to možné. Vo Vašom prípade dostalo bábätko prechodný domček, ktorý mu bude pomáhať, aby sa cítilo

Fotoaparát s okamžitou tlačou fotky

Nápad o instantnej fotke bábätka vznikol na podnet mamičiek, prežívali stresujúce obdobie čakania na prvé informácie po pôrode o stave svojho bábätka po jeho stabilizácii ošetrujúcim neonatológom. Malíček v súčasnosti nevie zabezpečiť, aby ošetrujúci neonatológ navštívil matku na oddelení po pôrode a poskytol jej informácie o stave dieťaťa. Jedným z motivátorov by však mohlo byť, keby personál Rizikových

„Bez kufríka neodídem…“

Nie každá matka / rodina má možnosť postarať sa a vychovať svoje dieťa. Lenže už je medzi nami a musí sa pobiť o svoje miesto na svete. Väčšinou sa podarí umiestniť dieťa do pestúnskej starostlivosti náhradnej rodiny, nájdu sa aj také, ktoré putujú do ústavnej starostlivosti. Nech už je osud novo narodeného dieťaťa, ktorého sa

Purpurové srdce

Jedného dňa sa narodilo dieťatko, prišlo na svet nedonosené a maličké, ale dostalo sa mu lásky ako iným deťom. Jeho rodičia mali už od počiatku pocítiť ťažobu osamelosti. Dostalo sa im radosti z rodičovstva, ale poznali aj strach z možnej straty dieťaťa, zažili radosť zo zrodenia, ale aj smútok z ich nesplneného sna. Mali predsa

Socks for Life

Ponožky pre život je celoročná kampaň prebiehajúca po celom svete, ktorá slúži na zvýšenie povedomia o predčasných pôrodoch. Cieľom kampane je zároveň pomôcť zlepšiť situáciu predčasne narodených detí a ich rodín. Ponožky pre život je iniciatívou EFCNI a medzinárodných rodičovských organizácií po celom svete. Kto sa môže pripojiť? Každý je srdečne vítaný zúčastniť na kampani

Mamy pre mamy

Autorom tohto projektu je české občianske združenie Nedoklubko, s ktorého láskavým dovolením môže o.z. malíček koordinovať projekt na Slovensku. Mamičky predčasne narodených bábätiek strávia často niekoľko mesiacov v nemocnici, kým ich vytúžené bábätko opustí inkubátor a môže byť prepustené do domácej starostlivosti. Toto obdobie je pre nich mimoriadne náročné – čas, ktorý trávia v obrovskom strachu o svoje

Projekt “Ene, mene, mini”

Daj nedonoseným bábätkám svoj hlas! Pre dobrý štart do života. AKO? Hlasovať môžete po kliknutí na obrázok vpravo na tejto webovej stránke: http://www.enemenemini.eu/ – je potrebné si pred hlasovaním zvoliť svoju krajinu – Slovensko. Každý rok sa predčasne narodí 15 miliónov bábätiek – len v Európe okolo 500 000. Len ak pôrod prebehne bezpečne a nedonosenému bábätku je

Projekt “Komunitné centrum malíček”

Komunitné centrum má svoje sídlo od mája 2013 v Bratislave na Vyšehradskej ulici 25. Je miestom pre stretnutia a rehabilitácie detí s DMO. Koordinátorkou priestorov je členka výkonnej rady Denisa Hrbáňová Tento projekt sa nám darí uskutočňovať aj vďaka grantovému programu Nadácie Orange. Z finančného grantu 1 000 € sa nám podarilo zrekonštruovať nebytové priestory.