• malíček, Krásnohorská 11 851 07 Bratislava
  • +421 948 129 985
  • info@nasmalicek.sk

Položiť otázku

Môžete zanechať Vašu otázku s kontaktným e-mailom a my Vám na ňu odpovieme.

Tiež sa môžete zapojiť do diskusie v našom diskusnom fóre. Tu otázky s Vaším súhlasom bez akýkoľvek kontaktných údajov (len krstné meno alebo inciály) spolu s odpoveďou budeme publikovať, aby sme prípadne pomohli aj ďalším rodičom.

11+8=

PaedDr. JÚLIA ŠTERMENSKÁ

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA

klinická psychologička a psychoterapeutka so 17 ročnou praxou, zároveň mamička predčasniatka Matúška narodeného v 25tt. a anjelika Adamka.

kontakt


Mgr. ĽUBICA KAISEROVÁ

NEONATOLOGICKÁ PORADŇA

špecialistka v intenzívnej neonatologickej starostlivosti, so skúsenostami sledovania rizikových detí, mamička Robka narodeného v 26tt.

kontakt


PhDr. SILVIA BRONIŠOVÁ

SOCIÁLNA
PORADŇA

Silvia je už 22 rokov sociálnou poradkyňou Detského centra Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Bratislave.

kontakt


MUDr. ĽUBICA TALIGOVÁ

NEUROLOGICKÁ
PORADŇA

detská neurologička

kontakt


RÔZNE MAMIČKY

LAICKÉ
PORADKYNE

Môžete kontaktovať ktorúkoľvek z mamičiek buď priamo emailom,
alebo prostredníctvom diskusie.