• malíček, Krásnohorská 11 851 07 Bratislava
  • +421 948 129 985
  • info@nasmalicek.sk

Laické poradkyne

Po predčasnom narodení dieťatka rodičia zažívajú veľmi ťažké chvíle a situácie, ktoré sú napnené a popretkávané množstvom rôznych emócií, zážitkov a nesporne otázok.

Oči plné sĺz, strach, úzkosť, smútok, trápenie, neistota… prešli si tým všetky mamičky. Niektoré z nich sa rozhodli, že budú na tejto “ceste” pomáhať iným mamám. Svojou skúsenosťou, odhodlaním a ochotou vypočuť si Vaše otázky, problémy, zážitky Vám v prípade Vášho záujmu budú podľa dohovoru, na základe mailového kontaktu k dispozícii. Táto služba je bezplatná a mamičky vykonávajú čisto dobrovoľnícku prácu.
Tešia sa, že ich osolovíte a spoločne budete zdieľať nielen smutnejšie, ale i tie radostnejšie chvíle.

Môžete kontaktovať ktorúkoľvek z mamičiek buď priamo emailom, alebo prostredníctvom diskusie.

 

meno mesto  e-mail poznámka
Daniela Sameková Bratislava daniela.balsiankova@gmail.com mama predčasne narodenej Emky (29 tt, 950g, 35cm)
Katarína Krommerova Sládkovičovo krommerova88@gmail.com mama syna Ádáma, narod. v 31tt s  pôrodnou hmotnosťou. 1500g
Judita Matusova judita.matusova@gmail.com mama dvojčiat Johanky a Sofie, narod. v 26 tt
Michaela  Chovanová Zvolen misa.chovanova@gmail.com mama Mišky narod. v 24 tt s pôrodnou hmotnosťou. 650g
Eva Zajková Brezno zajkovaeva@gmail.com mama Andrejka narod. v 35 tt a Emky narod. v 28 tt