• malíček, Krásnohorská 11 851 07 Bratislava
  • +421 948 129 985
  • info@nasmalicek.sk

Členstvo

Staňte sa súčasťou malíčkovskej rodiny a využívajte výhody plynúce z členstva. OZ malíček má otvorenú náruč pre každého, kto má k téme predčasných pôrodov blízko. Členom sa môžete stať jednoducho vyplnením priloženej prihlášky a úhradou poplatku 10 eur/ročne.

Členská prihláška

Stanovy o.z. malíček 2016

Okrem možnosti zúčastniť sa na našich akciách, vzdelávacích seminároch a tvorivých dielní, získavate 50% zľavu v Adeli centre na hyperbarickú oxygenoterapiu.

Rozhodli ste sa nás podporiť? Prečítajte si aj možnosti darovať o.z. malíček 2% z vašich daní.